LSPA
Profesoru padome Drukāt
Trešdiena, 13 aprīlis 2011 09:54

Priekšsēdētājs: Dr.paed., profesors Uldis ŠVINKS

Sastāvs:

Dr.paed., profesors Juris GRANTS

Dr.paed., profesors Uldis GRĀVĪTIS

Dr.paed., profesore Rasma JANSONE

Dr.h.paed., profesors Jānis LANKA

Latvijas Sporta federāciju padomes pārstāvis Andris KALNIŅŠ

Mag.paed., Latvijas Sporta skolotāju asociācijas pārstāvis Voldemārs LOSEVS

Dr.paed., Latvijas Olimpiskās akadēmijas prezidents Ivans KLEMENTJEVS

Latvijas Sporta medicīnas asociācijas prezidente Ilga Sarmīte PRIEDĪTE

Dr.biol., profesore Inta Māra RUBANA

Dr.paed., profesors Jānis ŽĪDENS