LSPA

LSPA/ESF projekts Nr. 8.2.2.0/18/A/023LSPA STUDIJU VIRZIENĀ „VESELĪBAS APRŪPE” DARBU SĀCIS TALLINAS UNIVERSITĀTES VESELĪBAS ZINĀTŅU UN SPORTA INSTITŪTA DIREKTORS, PROFESORS KRISTJANS PORTS

Drukāt

IMG-20190219-WA0010 2Ar mērķi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) studiju virzienam “Veselības aprūpe” piesaistīt jaunus mācībspēkus, tai skaitā no ārvalstīm, Akadēmija darbam augstskolā piesaistījusi Tallinas Universitātes Veselības zinātņu un sporta institūta direktoru, profesoru Kristjanu Portu (Kristjan Port). 

Ārvalstu profesors darbam piesaistīts pateicoties LSPA Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “LSPA personāla stiprināšana „Veselības aprūpes” jomā” īstenošanai.

Viesprofesors patlaban darbojas profesores Aijas Kļaviņas, studija virziena „Veselības aprūpe” vadītājas, vadībā. Profesors K.Ports augstskolā veic zinātnisko un metodisko darbu, kas ietver  zinātniskās publikācijas sagatavošanu, izpētes darbu (referāta sagatavošanu) dalībai dažāda līmeņa zinātniskajās konferencēs, vada un īsteno individuālu zinātnisko pētījumu/projektu, strādā pie dažādu metodisko mācību līdzekļu  izstrādes, kā arī vada lekcijas studentiem.

2018./2019. akadēmiskajā gadā viesprofesors gatavo metodiskos materiālus un vada lekcijas profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” pilna laika klātienes studentiem studiju kursos “Fizioterapija sportistu rehabilitācijā” un „Fizioterapija traumatoloģijā, ortopēdijā  - ortozēšanas, protezēšanas pamati”, kā arī profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” studentiem studiju kursos „Funkcionālā diagnostika sportā”, „Kompleksā fizioterapeitiskā rehabilitācija” un „Sporta traumatoloģija”.

Kristjans Ports Tallinas universitātē strādā kopš 2000 gada. Savas izglītības gaitas viņš noslēdza Tartu universitātē, kur 1990.gadā aizstāvēja zinātņu doktora darbu „Virsnieru garozas funkciju aktivizēšanas ietekme uz muskuļu aktivitāti” (Activation of adrenocortical function to muscular activity).

Profesora pētniecības jomas ir: veselība, bioķīmija, ģenētika, mikrobioloģija, biotehnoloģija, molekulārā bioloģija, šūnu bioloģija, biofizika un bioinformātika saistībā ar veselības pētījumiem.

Ports ir vadījis 4 doktorantu promocijas darbu sagatavošanu. Pēdējos sešos gados publicējis vairāk nekā 14 zinātniskās publikācijas, kuras pieejamas SCOPUS un EBSCO datubāzēs. 

K.Ports veic arī aktīvu darbību dažādās komisijās, tostarp, kopš 2005.gada pilda Igaunijas Olimpiskās komitejas Treneru kvalifikācijas padomes priekšsēdētāja pienākumus, bet kopš 2008.gada ieņem Igaunijas Antidopinga valdes locekļa amatu.

ESF projekta 8.2.2.0/18/A/023 ietvaros LSPA sagatavojusi un daļēji realizējusi iepirkumus mērķgrupas atbalsta pasākumiem, tajā skaitā, LSPA akadēmiskais personāls no februāra ir uzsācis profesionālās angļu valodas apmācības.

Jau ziņots, ka projekta mērķis ir augstskolas mācībspēku kvalifikācijas celšana un profesionālo iemaņu pilnveidošana atbilstoši augstskolas akadēmiskā personāla attīstības stratēģijai, kā varī jaunu mācībspēku piesaiste gan no ārvalstīm, gan doktorantu vidus. Projekta ietvaros LSPA saņem atbalstu divu viesprofesoru un divu doktorantu (vieslektoru) iesaistīšanai studiju darbā.
Augstskola projektu plāno īstenot līdz 2022.gada oktobra beigām. Šim mērķim paredzēts izlietot 199 023, 60 euro, t.sk. ESF atbalsts ir 169 170, 06 euro, bet valsts atbalsts – 29 853, 54 euro.

IMG-20190219-WA0006

 

Eiropas Socialais fonds

Informāciju sagatavoja:
projekta koordinatore, docente Zinta Galeja

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

LSPA PIESAISTĪJUSI EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA LĪDZEKĻUS AKADĒMISKĀ PERSONĀLA STIPRINĀŠANAI VESELĪBAS APRŪPĒ

Drukāt

Eiropas Socialais fonds kv

 

Eiropas Socialais fonds

2018.gada novembrī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “LSPA personāla stiprināšana „Veselības aprūpes” jomā”, ar mērķi Augstskolai piesaistīt jaunus mācībspēkus un pilnveidot esošā akadēmiskā personāla kvalifikāciju.

Projekta ietvaros piesaistīto finansējumu četru gadu laikā izmantos LSPA studiju virziena “Veselības aprūpe” īstenošanā iesaistītā personāla kvalifikācijas stiprināšanai, uzsverot:
1. Doktorantu iesaisti akadēmiskajā darbā;
2. Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātību LSPA, kā mācībspēkiem;
3. LSPA akadēmiskā personāla kompetences pilnveidi studiju virzienā "Veselības aprūpe", īpaši akcentējot stažēšanos pie jomas praktiķiem, profesionālās angļu valodas pilnveidi un specializētās mācības, kas attīsta akadēmiskā personāla līderību un sadarbības kompetenci ar industriju.

Projekta kopējās izmaksas ir 199 023, 60 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda atbalsts - 169 170, 06 euro, bet valsts atbalsts – 29 853, 54 euro.

Kā norāda LSPA studiju prorektore, profesore Andra Fernāte, Eiropas Sociālā fonda projekta līdzekļu piesaiste Akadēmijai ir vērā ņemams atbalsts studiju virziena “Veselības aprūpe” kvalitātes celšanā: “Astoņi Veselības aprūpes docētāji, profesionālo iemaņu pilnveidošanai, apmeklēs profesionālus angļu valodas apmācības kursus. Mācībspēkiem būs iespēja, vismaz 200 stundas, stažēties pie veselības aprūpes praktiķiem un iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām, ko pielieto mūsdienīgā veselības aprūpē sportā, kas būtiski uzlabos akadēmisko pienesumu studiju satura veidošanā.”

“LSPA strādā pie akadēmiskā personāla atjaunošanas. Pēc projekta  beigām – 2022.gada oktobrī, plānots augstskolas mācību darbā iesaistīt vienu doktorantu un nodarbināt vienu ārvalstu pasniedzēju,” informēja Fernāte.

Augstskola sagaida, ka projekts sekmēs akadēmiskā personāla struktūras atjaunošanu, bet plānotie akadēmiskā personāla attīstības pasākumi stiprinās augstskolas stratēģisko specializāciju, ar mērķi nodrošināt studējošajiem starptautiski atzītu izglītību un attīstīt inovatīvu pētniecību sporta zinātnē un veselības aprūpes jomā. 

LSPA ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas 97 gadus ir Latvijā vienīgā augstākās izglītības iestāde, kurā sagatavo sporta speciālistus visos studiju līmeņos, kā arī garantē studiju un zinātniski pētnieciskā darba vienotību sporta zinātnē un veselības aprūpē sportā. Šobrīd Akadēmija īsteno studiju programmas Sporta zinātnē un Veselības aprūpē.

Projekta numurs: 8.2.2.0/18/A/023. Nosaukums “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana „Veselības aprūpes” jomā”, specifiskā atbalsta mērķa 8.2.2. „Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" 1.kārta. Par projekta īstenošanu atbildīga Izglītības un zinātnes ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Informāciju sagatavoja:
LSPA sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja
Ilze Āķe-Vīksne, 29445209,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
sadarbībā ar projekta koordinatori Ivetu Birziņu

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv