LSPA

Bibliotēka 

2017. gadā LSPA LASĪTAVĀ var iepazīties ar šādiem periodiskajiem izdevumiem:

Drukāt

Laikraksti un žurnāli:

- IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA
- DIENA
- SPORTA AVĪZE
- SPORTS
- 36,6 C  VESELĪGĀK, SASKANĪGĀK, GUDRĀK
- IEVA
- ILUSTRĒTĀ PASAULES VĒSTURE
- ILUSTRĒTĀ ZINĀTNE
- ANNAS PSIHOLOĢIJA
- MANS MAZAIS
- PSIHOLOĢIJA MUMS PSIHOLOĢIJA ĢIMENEI UN SKOLAI
- SANTA
- KO ĀRSTI TEV NESTĀSTA
- SHAPE
- VESELĪBA
- COSMOPOLITAN
- LASE JOURNAL OF SPORT SCIENCE
- Т. И П. ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЪТУРЫ
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЪТУРА

 

 

Lasīt tālāk...
 

Bibliotēkas noteikumi

Drukāt

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta nozares bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir LSPA struktūrvienība bez juridiskās personas statusa. Bibliotēka nodrošina tās nolikumā un bibliotēku darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu sniegšanu un citu saistību izpildi.

1.2. Bibliotēkas lietošanas noteikumi reglamentē bibliotekāro apkalpošanu, Bibliotēkas resursu izmantošanu, bezmaksas un maksas pakalpojumu veidus, lietotāju loku, viņu tiesības un pienākumus, zaudējumu atlīdzināšanu, soda naudu noteikšanu, kā arī citus ar Bibliotēku saistītus jautājumus.

1.3. Bibliotēkas lietošanas noteikumi izdoti, pamatojoties uz Bibliotēku likuma 16.panta 1.daļas 1.punktu.

Lasīt tālāk...
 

Pakalpojumi

Drukāt

LSPA Sporta nozares bibliotēka un lasītava piedāvā šādus pakalpojumus:

  • Literatūras izsniegšana.
  • Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā.
  • Bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana.
  • Bibliotēkas ikmēneša jaunieguvumu rādītāja sastādīšana.
  • Informācijas atlase un sarakstu veidošana pēc pasūtījuma.
  • Tematisko izstāžu rīkošana (pēc pasūtījuma).
  • Bibliotēkas un lasītavas fondu lietotāju apmācība.
Lasīt tālāk...
 
1 lapa no 2