projekta aktualitātes

PROJEKTA PIRMAIS POSMS SEKMĪGI AIZVADĪTS

Drukāt

Ņemot vērā bērnu ar invaliditāti funkcionēšanas un veselības rādītāju lielo dažādību, projekta pirmajā posmā izpētīti zinātniski pamatoti veselības kvantitatīvie un kvalitatīvie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai, uz veselības sekmēšanu vērstās, fiziskās aktivitātēs. Pasaules veselības organizācijas (2007) izstrādātā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija bērniem un jauniešiem  izmantota, kā universālais modelis, lai definētu veselības stāvokļa un kontekstuālos faktorus. Pēc apjomīgas literatūras analīzes, izveidots stardisciplinārs veselības un sociālo indikatoru modelis bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs.

Slide1

Patreizējā projekta posmā  “Ķermeņa funkcijas un aktivitātes” un “Dalības” domēni tiek zinātniski pārbaudīti četrām pētījuma mērķa grupām - bērni ar redzes, ar dzirdes, ar kustību un ar intelektuālām invaliditātēm. Iegūti 118 šo bērnu kustību izpildes un fiziskās kapacitātes rezultāti. No 100 dalībniekiem, papildus, iegūts vērtējums par viņu ikdienas fiziskām aktivitātēm. Šobrīd LSPA Kinezioloģijas laboratorijā noris intensīvs iegūto datu novērtēšanas process fizioloģisko spēju noteikšanai, kas iekļauj elektromiogrāfiju, dinamiskā un statiskā līdzsvara noteikšanu, kā arī stājas izvērtējumu. Paralēli tam, izmantojot actigrafus, pētnieki seko līdzi bērnu ikdienas fizisko aktivitāšu līmenim 7 dienu periodā.

   EMG 4 EMG 1

RPIVA pētnieki uzsākuši kognitīvo testu veikšanu bērniem ar dzirdes un intelektuāliem traucējumiem. Kopumā projektā plānots izveidot 200 starpdisciplināras novērtēšanas izvēlnes, kas sniegs, uz pierādījumiem balstītu, starpdisciplināru izvērtējumu faktoriem, kas ietekmē bērnu ar invaliditāti dalību fiziskās aktivitātēs. Vērtīgo informāciju varēs izmantot speciālisti skolās, veselības aprūpes iestādes, kā arī bērnu vecāki, lai  sekmētu šo bērnu līdzdalību, vecumam atbilstošās, fiziskās aktivitātēs ikdienā. 

Informāciju sagatavoja:
prof. Aija Kļaviņa,
projekta koordinātore

 

PROJEKTA PARTNERI TIEKAS RĪGĀ

Drukāt

Logo Norway grant

27. novembrī projekta „Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” (nr.NFI/R/2014/070) visi partneri tikās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Sanāksmes gaitā projekta zinātniskā vadītāja, LSPA prof. Aija Kļaviņa informēja par pirmo apjomīgo datu ieguves pasākumu 13. novembrī, kur tika novērtētas kustību un fiziskās spējas vairāk kā 100 bērniem ar dažādiem funkcionēšanas traucējumiem.

IMG 20151127 135736IMG 20151127 135655

Norvēģijas sporta zinātnes augstskolas asociētais profesors un pētnieks Øyvind Førland Standals pastāstīja par partneru paveikto kvalitatīvo indikatoru bērnu ar invaliditāti dalības fiziskās aktivitātēs izvērtēšanai. Ir veikts apjomīgs zinātniskās literatūras pārskats, kuram sekos videonovērošanas un intervijas skolās un ārpusskolu sporta nodarbībās nākamo mēnešu laikā.

Partneru vizītes laikā arī notika tikšanās starp prof. Standalu un maģistratūras programmas veselības aprūpē “Pielāgoto fizisko aktivitāšu specialists rehabilitācijā” pirmā kursa studentēm, kuras projekta “Innovative Physical Activity Measures in Health and Sport Science Studies” (nr. EEZ/NFI/S/2015/021) ietvaros no 2016.gada 1. marta līdz 31. maijam studēs sporta zinātnes augstskolā Oslo, kur izies praksi slavenajā sporta rehabilitācijas centrā Beitostolen.

Sanāksmē piedalījās arī RPIVA un EDI pētnieki.

Projektu līdzfinansē  Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programma „Pētniecība un stipendijas”.

Informāciju sagatavoja:
projekta zinātniskā vadītāja,
prof. Aija Kļaviņa

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

 

PROJEKTA VAJADZĪBĀM VEIKTA VĒRIENĪGA BĒRNU AR INVALIDITĀTI TESTĒŠANA

Drukāt

Logo Norway grant

13. novembrī, Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija (LBJISF) Olimpiskajā centrā, Rīgā, jau piekto gadu rīkoja tradicionālo sporta festivālu „Nāc un sporto sev par prieku!”, kurā piedalījās 329 dalībnieki no 27 speciālajām skolām un nevalstiskajām organizācijām. Festivāla norisē iesaistījās 110 brīvprātīgā darba veicēji un tiesneši no Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijas (LSPA) un Rīgas Juglas vidusskolas.

Binv 2

Sporta aktivitāšu programmā tika piedāvātas 30 individuālo uzdevumu stacijas, kas tika piemērotas un vērtētas pēc katra dalībnieka spējām. 18 no šīm aktivitātēm LSPA studenti veica rezultātu vērtējumu Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programma „Pētniecība un stipendijas” projektam "Veselības un sociālie indikatori dalībai fiziskās aktivitātēs bērniem ar invaliditāti” (nr.NFI/R/2014/070). Iegūtie dati veidos daļu no projekta starpdisciplinārā funkcionālo spēju novērtējuma bērniem ar invaliditāti vecumā no 7 – 12 gadiem.

LSPA studenti atzīst, ka pasākums bijis izcils pozitīvas attieksmes un vienlīdzīgas sabiedrības piemērs. «Sen tik daudz vienā dienā nebiju smaidījis!», savas izjūtas, pēc pasākuma, atklāja viens no brīvprātīgajiem tiesnešiem.

Sporta festivālu atbalstīja Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Izglītības un zinātnes ministrija.

Informāciju sagatavoja:
Prof. Aija Kļaviņa
projekta koordinātore

Binv 1 Binv 1 Binv 1 Binv 1

 

30.oktobrī notikusi Latvijas partneru darba sanāksme projektā

Drukāt

Logo Norway grant30.oktobrī notikusi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) starptautiskā projekta „Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” (nr. NFI/R/2014/070) Latvijas partneru - Latvijas Elektronikas un datorzinātņu institūta un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas, darba sanāksme par pirmajiem projekta pētniecības gaitā iegūtajiem rezultātiem un tālāko projekta virzību nākamajos darba cēlienos. Projektu līdzfinansē  Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programma „Pētniecība un stipendijas”.

IMG 9293

Projekta zinātniskā vadītāja, LSPA prof. Aija Kļaviņa sanāksmes dalībniekus informēja, ka, neraugoties uz projekta sākuma stadiju, jau panākts zināms progress un sasniegti pirmie rezultāti: „Latvijas partneru darba uzsākšana projektā norit pakāpeniski. LSPA pētnieku komanda strādā kopš jūnija, tāpēc var vērtēt šajos mēnešos paveikto.  Izveidoti veselības indikatoru novērtēšanas pirmie protokoli, kuri drīzumā tiks izmantoti apjomīgu projekta datu iegūšanai.” 

„LSPA pētnieku komanda projektam piesaistījusi arī 13 Akadēmijas studentus - topošos speciālistus veselības aprūpē, kuru pētnieciskajos darbos būs iekļauti projektā iegūties rezultāti. Jau tagad projekts sniedz vērtīgu pienesumu studiju procesam, jo studenti apgūst uz zinātniskiem pierādījumiem balstītas praktiskas zināšanas un pieredzi, kā arī mācās strādāt starpdisciplinārā komandā ar citu zinātnisko institūciju pētniekiem,” pastāstīja prof. A.Kļaviņa.

A.Kļaviņa ar sanāksmes dalībniekiem pārrunāja gatavošanos šā gada 13.novembrī gaidāmajam Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas organizētajam sporta festivālam, kurā iecerēts novērtēt 200 dalībniekus.

Nākamā projekta pētnieku un iesaistīto studentu darba tikšanās notiks 27.novembrī, kad Rīgā ieradīsies partneri no Norvēģijas Sporta zinātnes augstskolas. 

LSPA un sadarbības partneru - Norvēģijas Sporta zinātnes augstskolas, Latvijas Elektronikas un datorzinātņu institūta un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas, īstenotā projekta mērķis ir demonstrēt inovatīvu pieeju ar izglītības un veselības faktoriem saistītām fiziskām aktivitātēm bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem iekļaujošā vidē. Projekta gaitā izstrādās un ieviesīs starpdisciplināru novērtēšanas modeli, pamatojoties uz Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikāciju (PVO, 2001). Projekts veicinās sadarbību starp pētniekiem izglītības un veselības aprūpes jomās Latvijā un Norvēģijā.

 

Informāciju sagatavoja:

LSPA sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja

Ilze Āķe-Vīksne, 29445209

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

sadarbībā ar projekta zinātnisko vadītāju,

prof. Aiju Kļaviņu

 

Norvēģijas projekta darba sanāksme Oslo, 2015. gada 11.-12. augustā

Drukāt

Logo Norway grant

11. – 12. augustā LSPA prof. Aija Kļaviņa piedalījās darba sanāksmē Norvēģijas sporta zinātnes augstskolā Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētā projekta „Health and Social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities” (NFI/R/2014/070) ietvaros. No Latvijas sanāksmē vēl piedalījās projekta partnera - Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieks Leo Seļāvo. Darba gaitā notika tikšanās ar sporta izglītības departamenta vadītāju Gunn Engelsrud, asociēto profesoru un pētnieku Øyvind Førland Standal, finanšu nodaļas pārstāvi Kaju Stene un starptautiskā ofisa pārstāvi Mette Oftebro. Sanāksmes laikā tika pārrunātas projekta pirmās darba daļas metodes, lai noteiktu kvalitatīvos un kvantitatīvos indikatorus dalībai ar veselību saistītās fiziskās aktivitātēs bērniem ar dažādiem funkcionēšnas traucējumiem. Visi dalībnieki pozitīvi novērtēja iespēju īstenot starpdisciplināru zinātnisko sadarbību starp sporta zinātnes, veselības aprūpes un datorzinātņu speciālistiem, lai spēcinātu cilvēkresursu zinātnisko un akadēmisko potenciālu visās iesaistītajās zinātniskajās institūcijās. Nākamā darba sanāksmes plānota Rīgā novembra beigās, kad Norvēģijas sporta zinātnes augstskolas pētnieki viesosies pie Latvijas partneriem. Kā partneris, šajā projektā piedalās arī Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas pētnieki.

image1 image2
Norvēģijas sporta zinātnes augstskola, Asoc.prof., pētnieks Øyvind Førland Standal

 

 

Prof. Aija Kļaviņa
Projekta koordinātore

 

Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs

Drukāt

Logo Norway grant

EEA and Norway Grants 2009-2014

Programme LV05 “Research and Scholarship Programme”

„Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs”

Nr.: NFI/R/2014/070

 

Projekta iesniedzējs: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA)

Projekta vadītāja:

Vārds/uzvārds: Aija Kļaviņa

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Adrese: Brīvības gatve 333, Riga, Latvia, LV-1006

Projekta partneri:

  • Norvēģijas Sporta zinātnes skola (Norwegian School of Sport Science)
  • Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI)
  • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA)

Projekta mērķis ir demonstrēt inovatīvu pieeju ar izglītības un veselības faktoriem saistītām fiziskām aktivitātēm bērniem ar dažādiem funkcionēšanas traucējumiem iekļaujošā vidē. Projekta gaitā tiks izveidots un ieviests starpdisciplinārs novērtēšanas modelis, pamatojoties uz Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikāciju ( PVO, 2001). Tiks izstrādāti kvalitatīvi un kvantitatīvi veselības un sociālie indikatori, lai sekmētu dalību ikdienas fiziskās aktivitātēs bērniem, kuriem ir paugstināts sekundāro veselības problēmu risks saistībā ar invaliditāti. Projekts veicinās starpdisciplināru sadarbību starp pētniekiem Latvijā un Norvēģijā izglītības un veselības aprūpes jomās. 

 

Jauna projekta sākums starp LSPA un Norvēģijas sporta zinātnes augstskolu

Drukāt

logosfinal 3

 

LR IZM un Valsts izglītības attīstības aģentūras konkursa sagatavošanās vizītēm EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un stipendijas” divpusējās sadarbības fonda ietvaros tika atbalstīta LSPA Sporta medicīnas un fizioterapijas katedras asociētās profesores Aijas Kļaviņas vizīte uz Norvēģijas sporta zinātnes augstskolu Oslo 28. – 29. janvārī.

Lasīt tālāk...
 

Vārda dienas

Alīda, Jūsma

Reklāma