Uz sākumu Projekti ESF projekti
ESF projekti Drukāt
Ceturtdiena, 02 decembris 2010 11:49
esf_es_lspa_sauklis1. ESF projekts “Kompetents sporta pedagogs Nr. 2009/0235/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/004 darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes

Lai paaugstinātu profesionālajā izglītībā, profesionālajā tālākizglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā iesaistīto sporta pedagogu profesionālo kompetenci un veicinātu konkurētspēju darba tirgū, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija sadarbībā ar projekta sadarbības partneriem (Latvijas Peldēšanas federāciju, Latvijas Vieglatlētikas savienību un Latvijas Vingrošanas federāciju) izstrādās un īstenos izglītojošās programmas, kuras sastāvēs no diviem blokiem:

Pirmais- vispārējais bloks, paredz aktualizēt profesionālā izglītībā, profesionālajā tālākizglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā iesaistīto pedagogu pieredzi, izveidojot un licenzējot tālākizglītības trīs moduļu programmu.

Otrais-padziļinātā blokā plānota izglītošana, piesaistot augstas kvalifikācijas Latvijas un Eiropas ekspertus.

Projekts aptver profesionālajā izglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā iesaistīto sporta pedagogu kompetenču paaugstināšanu visos Latvijas reģionos, kopā 1000 sporta pedagogiem.

Projekta mērķis ir Latvijas profesionālajā izglītībā, profesionālajā tālākizglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā iesaistīto sporta pedagogu un prakšu vadītāju kompetenču paaugstināšana atbilstoši mūsdienīgām darba tirgus prasībām, pielietojot radošas un interaktīvas mācību metodes, izmantojot modernās tehnoloģijas un jaunākos zinātnes sasniegumus sportā, ārzemju ekspertu pieredzi.

Projekta rezultāti no 2009.gada 1.novembra līdz 2013.gada 31.janvārim


esf_es_lspa_sauklis

2. ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.1.2.1.2. apakšaktivitāte „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”

PROJEKTA AKTUALITĀTES | DOKUMENTI


 

NVA

3. ESF projekts “Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” Nr. 1 P/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001

Projekta mērķis – Lai bezdarba riskam pakļautās personas varētu papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tiek nodrošināta iespēja pieaugušo iesaistei mūžizglītībā atbilstoši šādām izglītības programmām:

  • profesionālās pilnveides programmas;
  • neformālās izglītības programmas (saziņa valsts valodā, saziņa svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un jaunajās tehnoloģijās, digitālās prasmes, mācīšanās, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, kultūras izpratne un izpausme).

 

NVA

4. ESF projekts “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” Nr.1DP/1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001

Projekta mērķis – nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju paaugstināt to konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielināt to iespēju integrēties darba tirgū.


 

ESFunLU

5. ESF projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002

Projekts tiek realizēts ESF apakšaktivitātes 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” ietvaros.

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv