AKADĒMISKĀ PERSONĀLA STIPRINĀŠANA STRATĒĢISKĀ SPECIALIZĀCIJAS JOMĀS LSPA Drukāt
Pirmdiena, 15 novembris 2021 16:45

Otrdiena, 16.novembris 2021
Projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” īstenošanas galvenie izaicinājumi aizvadītajā atskaites periodā bija elastīga pieeja atbalsta pasākumu, kas vērsti uz kompetences pilnveidi, nodrošināšanā, ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju valstī.

Otrdiena, 16.novembris 2021
Projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” īstenošanas galvenie izaicinājumi aizvadītajā atskaites periodā bija elastīga pieeja atbalsta pasākumu, kas vērsti uz kompetences pilnveidi, nodrošināšanā, ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju valstī.
Akadēmiskā gada sākumā studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” docētāji uzsāka pēc skaita sesto semestri profesionālās angļu valodas apguvē. Lai gan augustā sagatavotais tiesiskais regulējums paredzēja, ka augstskolas no 11.oktobra studiju procesu, tajā skaitā tālākizglītību, nodrošinās klātienē, tomēr pieaugošie inficēšanās un saslimstības ar Covid-19 vīrusu rādītāji bremzēja šīs ieceres īstenošanos. Līdz ar to arī šo semestri augstskolas akadēmiskais personāls angļu valodu apgūs attālināti MS TEAMS platformā.
Septembra otrajā dekādē seši akadēmijas docētāji pakāpeniski uzsāka stažēšanos dažādas sporta skolās. Eiropas Sociāla fonda atbalsta pasākumu saņem docents Krišjānis Kuplis, kurš stažējas Rīgas Volejbola skolā, profesors Leonīds Čupriks, kā arī docenti Aleksandra Ķeizāne un Sergejs Saulīte, kuri stažējas Krišjāņa Kundziņa Cīņas sporta skolā, profesore Jeļena Solovjova un profesors Imants Upītis, kuri atbilstoši savam sporta veidam stažēšanos veic Rīgas bērnu un jauniešu sporta skolā “Rīdzene”. Pēc š.g. 20. oktobrī valdības izdotā rīkojuma Nr. 748, ar kuru noteikti papildu ierobežojumi epidemioloģiskās drošības dēļ, no 21.oktobra līdz 15.novembrim, tika pārtraukta stažēšanās atbalsta pasākuma saņemšana. Projekta vadības un īstenošanas personāls strādā pie pakalpojuma saņemšanas nepārtrauktības nodrošināšanas.
Darbu projektā turpina arī pieci vieslektori, kuri veic priekšdarbus promocijas darba priekšaizstāvēšanai. Katrīna Volgemute š.g. 28. oktobrī īstenoja šo diplomdarba izstrādes stadiju.
Jau ziņots, ka augstskola projektu „Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” īsteno no 2018.gada 01.decembra līdz 2022.gada 30.novembrim. Projekta kopējais pieejamais finansējums ir 636 615.39 EUR, no tiem Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 541 123.08 EUR, bet valsts finansējums - 95 492.31 EUR.

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv