LSPA/ESF projekts Nr. 8.2.1.0/18/I/006

PROJEKTA IETVAROS SAGATAVOTĀS PEDAGOGU IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS ATRODAS DAŽĀDĀS LICENCĒŠANAS PROCESA STADIJĀS

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Augstskolas īstenotajā projektā Nr.8.2.1.0./18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” atskaites periodā atbildīgajā iestādē sniegti precizējumi, paskaidrojumi un papildu dokumentācija saistībā ar pirmo uz licencēšanu iesniegto studiju programmu, kas tapusi ESF projekta ietvaros, uzņemti novērtēšanas eksperti un sagaidīts ekspertu atzinums. Augstskola precizēja un iesniedza sporta trenera standarta projektu Valsts izglītības satura centrā (VISC), kā arī precizēja un iesniedza Akadēmiskās informācijas centrā (AIC, AIKA) pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmu dokumentāciju.

Lasīt tālāk...
 

TURPINĀS DARBS PIE 8.2.1. SAM PIRMĀS KĀRTAS PROJEKTĀ IZSTRĀDĀTO STUDIJU PROGRAMMU SAGATAVOŠANAS LICENČU SAŅEMŠANAI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Augstskolas īstenotajā projektā Nr. 8.2.1.0./18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” atskaites periodā atbildīgajā iestādē uz licencēšanu iesniegta viena no jaunajām pedagogu sagatavošanas studiju programmām, kā arī tiek papildināta un precizēta otra projekta ietvaros izstrādātā studiju programmas dokumentācija.

Lasīt tālāk...
 

AUGSTSKOLA VEIC IZMAIŅAS DARBA ORGANIZCIJĀ, LAI SASNIEGTU PROJEKTĀ IZVIRZĪTOS MĒRĶUS UN REZULTĀTUS

Drukāt

Augstskolas īstenotajā projektā Nr. 8.2.1.0./18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” atskaites periodā īstenoti publicitātes pasākumi un veiktas būtiskiskas izmaiņas darba organizācijā, lai uzlabotu darbu pie nepieciešamo dokumentu precizēšanas jaunveidojamām studiju programmmām pirms dokumentu paketes iesniegšanas atbildīgajā iestādē studiju programmu licences saņemšanai.  

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTĀ REALIZĒTI PUBLICITĀTES PASĀKUMI IKGADĒJĀS IZSTĀDES “SKOLA 2022” IETVAROS

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Augstskolas īstenotajā projektā Nr. 8.2.1.0./18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” gada sākumā tika īstenoti publicitātes pasākumi, augstskolas vadība kopā ar reģionālo augstskolu strādāja pie dokumentācijas gatavošanas jaunās kopīgas apakšprogrammas licencēšanas procesa uzsākšanai un projekta vadības personāls veica nepieciešamos papildinājumus līgumā ar uzraugošo iestādi, lai varētu pagarināt projekta īstenošanas termiņu.

Lasīt tālāk...
 

FINANŠU SAŅĒMĒJS GATAVO LĪGUMA GROZĪJUMUS, LAI PRECIZĒTU PROJEKTĀ PLĀNOTO DARBĪBU IZPILDES TERMIŅUS

Drukāt

VIENOŠANĀS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Nr.8.2.1.0/18/I/006

30.12.2021.

Augstskolas īstenotajā projektā Nr. 8.2.1.0./18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” turpinās darbs pie nepieciešamo dokumentu sagatavošanas, lai uzsāktu licencēšanas procesu.

Lasīt tālāk...
 

FINAŠU SAŅĒMĒJS IZVEIDO TIESISKO PAMATU KOPĪGAS PEDAGOGU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS SAGATAVOŠANAI AR VIENU NO SADARBĪBAS PARTNERIEM

Drukāt

Finanšu saņēmējs projektā Nr. 8.2.1.0/18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” šajā atskaites periodā strādāja pie sadarbības nosacījumu izstrādes kopīgi ar Liepājas Universitāti izveidotajai jauno pedagogu sagatavošanas studiju programmai.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTĀ PIEAUG PUBLICITĀTES PASĀKUMU SKAITS PIRMS JAUNĀ STUDIJA GADA UZSĀKŠANAS

Drukāt

Finanšu saņēmējs projektā Nr. 8.2.1.0/18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” šajā atskaites periodā veica vairākus pasākumus publicitātes un studējošo uzņemšanas kampaņas īstenošanā.

Lasīt tālāk...
 

LSPA ĪSTENO AKTĪVĀKU SAZIŅU AR NOZARES MINISTRIJU PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PROBLĒMĀM UN VEIC STUDĒJOŠO INFORMĀCIJAS KAMPAŅU PAR JAUNAJĀM PEDAGOGU IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMĀM

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija projektā Nr. 8.2.1.0/18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” šajā atskaites periodā veica nepieciešamās korekcijas projekta atbalstu pasākumu un tam nepieciešamā finansējuma plānošanā atbilstoši iecerētajām aktivitātēm 2021. gadā.

Lasīt tālāk...
 

LSPA SĀKUSI DARBU PIE PROJEKTA PUBLICITĀTES PASĀKUMU NODROŠINĀŠANAS

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Aizvadītajā atskaites periodā projektā Nr. 8.2.1.0/18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” lielākais uzsvars bija vērsts uz publicitātes pasākuma nodrošināšanu. Izglītības iestāde oktobra sākumā veica iepirkumu, lai iegādātos audiovizuālā materiāla izgatavotāju un sācies darbs pie produkta satura izstrādes. Video reklāmas izgatavošana projektā paredzēta, lai sekmētu plašāku informāciju par jauno pedagogu sagatavošanas studiju programmu izstrādi. Šis publicitātes pasākums tiek īstenots jaunu studējošo uzņemšanas kampaņas ietvaros, lai piesaistītu studēt gribētājus apgūt sporta skolotāja, pirmsskolas sporta skolotāja, trenera un citas specialitātes. LSPA gatavojas arī citiem studējošo informācijas kampaņas atbalsta pasākumiem, piemēram, īstenoja priekšdarbus dalībai izglītības izstādē “Skola 2021”.

Lasīt tālāk...
 

LSPA LICENCĒŠANAI IESNIEGUSI DIVAS PEDAGOGU IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) pēc diskusijas ar nozares ekspertiem no  Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes, veikusi korekcijas jaunajās pedagogu izglītības studiju programmās, lai papildinātu izveidotās iestrādes. Starpinstitūcijas slēdziens un priekšlikumi bija noslēdzošais  posms ceļā uz jauno pedagoģijas studiju programmu licencēšanas uzsākšanu. Akadēmija 2020. gada 15. jūlijā iesniedza dokumentu paketi Akadēmiskās informācijas centram (AIC), jauno studiju programmu - profesionālā bakalaura programma "Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība" (kods 42141) un 1. līmeņa augstākās izglītības programma "Sporta un izglītības speciālists" (kods 41813), licencēšanas un aprobācijas uzsākšanai.

Lasīt tālāk...
 
1 lapa no 2

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv