LSPA/ESF projekts Nr. 8.2.2.0/18/I/006

PROJEKTĀ NOSLĒDZIES PĒDĒJAIS NO AKADĒMISKĀ PERSONĀLA KOMPETENCES PILNVEIDES PASĀKUMIEM

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Projektā Nr.8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” atskaites periodā noslēdzās pēdējais un apjomīgākais akadēmiskā personāla kompetences pilnveides pasākums - svešvalodas apguve, tika sakārtota projekta lietvedība, kā arī norisinājās viena no vieslektora promocijas darba aizstāvēšana.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTĀ PIESAISTĪTIE VIESLEKTORI GATAVO UN AIZSTĀV PROMOCIJAS DARBUS

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo
Projektā Nr.8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” šajā atskaites periodā studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” docētāji īstenoja līderības mācības, projekta vadības un īstenošanas personāls veica kompetences pilnveides atbalsta pasākumu plānošanu un nodrošināšanu, bet projektā piesaistītie vieslektori turpināja izstrādāt un/vai aizstāvēt savus promocijas darbus.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTA VADĪBAS UN ĪSTENOŠANAS PERSONĀLS GATAVOJAS AKADĒMISKĀ PERSONĀLA KOMPETENCES PILNVEIDES PASĀKUMU ORGANIZĀCIJAS NOSLĒDZOŠAJAM POSMAM

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo
Augstskolas realizētajā Eiropas Sociālo fondu projektā Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (turpmāk - LSPA)” atskaites periodā norisnājās aktīvs darbs pie noslēdzošā specializēto mācību posmu organizācijas, noslēdzās kārtējais profesionalās angļu valodas mācību posms, kā arī akadēmija intensificēja darbu ar vieslektoriem nolūkā paātrināt darbinieku saistību izpildi un promocijas darba izstrādes procesu.

Lasīt tālāk...
 

AKADĒMISKAIS PERSONĀLS AKTĪVI ĪSTENO PROJEKTĀ PAREDZĒTOS KOMPETENCES PILNVEIDES PASĀKUMUS

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Projektā Nr.8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” šajā atskaites periodā studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” docētāji īstenoja dažādus kompetences pilnveides pasākumus un vieslektori turpināja izstrādāt savus promocijas darbus.

Lasīt tālāk...
 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA STIPRINĀŠANA STRATĒĢISKĀ SPECIALIZĀCIJAS JOMĀS LSPA

Drukāt

Otrdiena, 16.novembris 2021
Projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” īstenošanas galvenie izaicinājumi aizvadītajā atskaites periodā bija elastīga pieeja atbalsta pasākumu, kas vērsti uz kompetences pilnveidi, nodrošināšanā, ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju valstī.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTĀ TIEK VEIKTI SAGATVOŠANĀS DARBI ATBALSTA PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI

Drukāt

Augstskolas īstenotā projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” ietvaros šajā atskaites periodā tika veikti dažādi organizatoriski darbi, kas liks pamatu atbalsta pasākumu saņemšanai un projektā uzņemto saistību izpildei.

Lasīt tālāk...
 

DALĪBU PROJEKTĀ NOSLĒDZ VISI ĀRVALSTS VIESLEKTORI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija šajā atskaites periodā projektā Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” veica priekšdarbus vairāku atbalsta pasākumu plānošanā un organizācijā. Gatavojoties akadēmiskā personāla kompetences pilnveides pasākumiem, LSPA vadības personāls organizēja tikšanos ar komersantu, kurš nodrošina līderības mācības, lai pārrunātu 2021.gada mācību plānu un sastādītu provizorisko mācību grafiku jūnijā, augustā un septembrī paredzētajiem mācību kursiem. Saskaņā ar ieceri jūnijā paredzēts mācības īstenot 32 akadēmisko stundu apjomā, bet augustā un septembrī – 40 akadēmisko stundu apmērā.

Lasīt tālāk...
 

NOSLĒDZAS DOCĒTĀJU STAŽĒŠANĀS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Eiropas Savienības projektā Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā”  pārskata periodā, no 2020. gada decembra līdz 2021.gada februārim, plāno pabeigt vairākus projekta atbalsta pasākumus un turpina jau iesāktas projekta aktivitātes.

Lasīt tālāk...
 

SĀKOTIES JAUNAJAM STUDIJU GADAM, LSPA PAPILDINĀJUSI MĀCĪBSPĒKU KOMANDU

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA), sākoties jaunajam akadēmiskajam gadam, projektā Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās LSPA” ir piesaistījusi trīs jaunus vieslektorus - Aleksandru Astafičevu, Mārtiņu Veispalu un Katrīnu Volgemuti. LSPA doktoranti par Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem Akadēmijā strādās līdz 2022. gada aprīļa beigām, bet vēl pusgadu - līdz 2022. gada oktobra beigām, savus tiešos pienākumus veiks par LSPA līdzekļiem.
Vieslektoriem, paralēli saviem amata tiešajiem pienākumiem un zinātniskajam darbam, projektā atvēlētajā laikā būs jāizstrādā un jāaizstāv savs promocijas darbs, lai iegūtu doktora grādu izvēlētajā specialitātē.

Lasīt tālāk...
 

SASNIEGTS OTRAIS REZULTATĪVAIS RĀDĪTĀJS PROJEKTĀ

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” īstenošanas galvenie izaicinājumi aizvadītajā atskaites periodā bija elastīga pieeja mācību procesa organizācijas jautājumos, ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju valstī saistībā ar koronvīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību pasaulē.

Lasīt tālāk...
 
1 lapa no 2

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv