2017 LSPA zinātnisko un metodisko rakstu krājums Drukāt
Pirmdiena, 04 septembris 2017 11:49

ISSN 2256 - 0319

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
        LATVIAN ACADEMY OF SPORT EDUCATION

LSPA ZINĀTNISKO UN METODISKO RAKSTU KRĀJUMS 2017
LASE SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PAPERS 2017

IKGADĒJS IZDEVUMS SPORTA ZINĀTNĒ
    ANNUAL ISSUE IN SPORT SCIENCE

ZINĀTNISKĀ REDAKCIJAS KOLĒĢIJA
SCIENTIFIC COMMITTEE

Dr.paed. asoc. prof. Ilze Avotiņa

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. doc. Inta Bula-Biteniece

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

PhD, Prof. Rolf Carlson

Zviedrijas Sporta un veselības zinātņu skola

Swedisch School of Sport and Health Sciences

Dr.paed. prof. Juris Grants

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. asoc. prof. Ivars Kravalis

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.habil.paed. prof. Jānis Lanka

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

PhD, Asoc. Prof. Vello Hein

Tartu Universitāte

University of Tartu

Dr.med. prof. Viesturs Lāriņš

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. doc. Renārs Līcis

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. doc. Signe Luika

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

PhD,  Asoc. prof. Krzysztof Piech

Polijas Jozefa Pilsudska Sporta pedagoģijas akadēmija

The Jozef Pilsudski Academy of Physical Education

Dr.med. prof. Inese Pontaga

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. doc. Sergejs Saulīte

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. asoc. prof. Jeļena Solovjova

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

PhD, Asoc. Prof. Biruta Svagzdiene

Lietuvas Sporta pedagoģijas akadēmija

Lithuanian Academy of Physical Education

Dr.paed. asoc. prof. Imants Upītis

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

Dr.paed. asoc. prof. Žermēna Vazne

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Latvian Academy of Sport Education

TEHNISKĀ REDAKCIJAS KOLĒĢIJA

Ilze Spīķe – Mg.paed.
       

Visi krājumā ietvertie raksti ir recenzēti.
All articles included in the annual issue have been reviewed.
ISSN 2256 - 0319

 

Irēna DRAVNIECE, Imants UPĪTIS, Jeļena SOLOVJOVA

Latviešu tradicionālas spēles un rotaļas gadskārtu un godu svētkos 1. - 12. lpp.  

Latvian traditional games and plays at the celebration seasonal events and family feasts pp. 1-12. 

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv